EFEKTIVITĀTES GARANTS

 
PROJEKTĒŠANA / ARHITEKTŪRA
 

Projektēšana ir projekta izstrāde gadījumos, kad tiek plānota ēkas, ceļu u.c. būvēšana, infrastruktūras attīstīšana. Projekts ir nepieciešams, lai varētu iegūt atļauju būvniecības darbu veikšanai, lai būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas vai citus darbus veiktu tehnoloģiski pareizi un lai varētu uzzināt precīzas to izmaksas.


SIA „Grand Eko” piedāvā dažādus arhitektūras un projektēšanas pakalpojumus, tai skaitā, tehnisko projektu ar:
 • Arhitektūras;
 • Būvkonstrukciju;
 • Aukstā ūdens;
 • Karstā ūdens;
 • Apkures;
 • Siltummezgla;
 • Kanalizācijas;
 • Ekonomikas;
 • Ventilācijas sadaļām un citām (pēc nepieciešamības), kā arī vienkāršotās renovācijas projektu (apliecinājuma karti) ēkas renovācijas gadījumā.

Sastādot tehniskā projekta saturu, var izvēlēties gan visas nosauktās, gan atsevišķas pozīcijas atkarībā no darba uzdevuma.


Jāņem vērā, ka, veicot renovācijas darbus, lētāk ir izvēlēties vienkāršotās renovācijas variantu, tomēr šis projekts ir vienkāršots, būvniecības laikā vai iepirkuma stadijā būvniekam var rasties papildus jautājumi, ko savstarpēji jārisina pasūtītājam, projektētājam un izpildītājam.


Sagatavojot dokumentu komplektu, SIA „Grand Eko” rūpīgi seko, lai visi iekļautie darbi un materiāli atbilst pasūtītāja vēlmēm un materiālām iespējām.


Komplektā gan tehniskajam projektam, gan vienkāršotās renovācijas projektam SIA „Grand Eko” piedāvā orientējošu būvdarbu tāmi.


Minēto projektu izstrādē „Grand Eko” savus klientus nodrošina ar tehniski izglītotiem un kvalificētiem speciālistiem, kuri veic savu darbu profesionāli, katram klientam garantējot individuālu pieeju efektīva risinājuma sekmēšanā.

Projektēšana renovācijai un būvniecībai
Pakalpojumi:
 • Tehniskā projekta izstrāde renovācijai, rekonstrukcijai, buvniecībai
 • Inženiertīklu projektēšana (apkure, karstais un aukstais ūdens, ventilācija, kanalizācija)
 • Inženiersistēmu projekts
 • Ūdensvadu projektēšana
 • Apkures sistēmu projekts
 • Vienkāršotās renovācijas projekts / apliecinājuma karte
 • Privātmāju projektēšana
 • Tehniskā apsekošana, ekspertīze
 • Būvprojekti rūpniecības objektiem (rekonstrukcijai, būvniecībai)
 • Būvniecības izmaksu tāmes sagatavošana
 • Ventilācijas sistēmu projektēšana
 • Inženiertehniskie risinājumi
 • Ūdenssaimniecību projektēšana
 • Ūdensapgādes projektēšana
 • Skiču projekts
 • Autoruzraudzība

Ceļu projektēšana
Pakalpojumi:
 • Ceļu, ielu un šoseju projektēšana
 • Ceļu rekonstrukcijas, labiekārtošanas un būvniecības projekti
 • Tiltu projektēšana
 • Estakāžu projektēšana
 • Tuneļu projektēšana
 • Ceļa pārvadu projektēšana
 • Laukumu projektēšana
 • Meliorācijas sistēmas projektēšana
 • Teritoriju labiekārtošanas projekti
 • Topogrāfija