EFEKTIVITĀTES GARANTS

 
LIAA, ERAF UN KPFI PROJEKTA PIETEIKUMS (EIROPAS PROJEKTI)
 

Tas ir pieteikums konkursā, lai, veicot energoefektivitātes paaugstināšanu vai citus pasākumus atbilstoši konkursa nolikumam, atgūtu procesā ieguldītās izmaksas. Šobrīd aktuāls ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas konkurss, kur, pareizi aizpildot pieteikumu, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus, var atgūt līdz pat 60% no renovācijas izmaksām. Eiropas projekti sekmē attīstību Latvijā dažādās jomās. Tie paredzēti, lai veicinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu ES, tāpēc cilvēkiem, kas vēlas kaut ko attīstīt šajā jomā, daļēji tiek segtas izmaksas.


„Grand Eko” nodrošina savus klientus ar kvalificētiem un profesionāli pieredzējušiem speciālistiem, kuri ar individuālu pieeju katram klientam ieteiks efektīvākos risinājumus, kas balstīti uz rūpīgu klientu vēlmju un iespēju izvērtēšanu. „Grand Eko” ir liela pieredze Eiropas līdzfinansējuma apguvē, tāpēc piedāvājam ERAF, KPFI, LIAA u.c. institūcijām un konkursiem atbilstošus projektu pieteikumus ar visiem pievienojamajiem dokumentiem, tai skaitā, energoauditus, izmaksu tāmes, arhitekta paskaidrojuma rakstus u.t.t.

Pakalpojumi:
 • Projekta pieteikuma sagatavošana ES fondu līdzfinansējumam
 • Struktūrfondu līdzfinansējuma piesaiste
 • Projektu pieteikumu sagatavošana LIAA
 • Projektu pieteikumu sagatavošana ERAF
 • Projektu pieteikumu sagatavošana KPFI
 • Biznesa plānu sagaravošana
 • Tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavošana (Tehniski ekonomiskā analīze)
 • Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana

 • Ēkas renovācijas, rekonstrukcijas, būvniecības projektu vadība
 • Informatīvu, izglītojošu konferenču rīkošana
 • Daudzdzīvokļu ēku renovācijas projekta vadība (dalība kopsapulcēs, protokolu sagatavošana, atskaišu sagatavošana)