EFEKTIVITĀTES GARANTS

 
PAKALPOJUMI

 • Energoaudits
 • Tehniskās apsekošanas atzinums
 • Vienkāršotās renovācijas projekts / apliecinājuma karte
 • Projekta pieteikuma sagatavošana ES fondu līdzfinansējumam
 • Būvniecības izmaksu tāmes sagatavošana
 • Tehniskā projekta izstrāde renovācijai, rekonstrukcijai, buvnieciebai
 • Inženiertīklu projektēšana (apkure, karstais un aukstais ūdensm ventilācija, kanalizācija)
 • Termogrāfija
 • Energosertifikācija

 

 • Ēkas renovācijas projekta vadība
 • Informatīvu konferenču rīkošana
 • Dalība sapulcēs
 • Protokolu sagatavošana
 • Iepirkumu sagatavošana
 • Atskaišu sagatavošana

 

 • Autoruzraudzība
 • Būvuzraudzība

 

 • Industriālais energoaudits
 • Energoefektīvu pasākumu tehniski-ekonomiskais pamatojums
 • Inženierkomunikāciju audits (tai skaitā elektrotīklu audits)
 • Energoefektivitātes projektu izstrāde

 

 • Projektu pieteikumu sagatavošana LIAA
 • Projektu pieteikumu sagatavošana ERAF
 • Projektu pieteikumu sagatavošana KPFI
 • Biznesa plānu sagaravošana
 • Tehniski ekanomisko pamatojumu sagatavošana

 

Ēku būvniecības, renovācijas vai siltināšanas darbu veicēju izvērtēšana un atlase:

 • Pilna ēkas renovācija
 • Fasādes, bēniņu un citu norobežojoso konstrukciju siltināšana
 • Privātmāju un dzīvokļu remonts
 • Logu un durvju nomaiņa
 • Jumta rekonstrukcija
 • Jaunu privātmāju un daudzdzīvokļu ēku būvniecība un rekonstrukcija
 • Komunikāciju nomaiņa
 • Būvniecības kvalitātes kontrole un uzraudzība

 

IESPĒJAMA VIENOŠANĀS PAR ZEMĀKĀM CENĀM, PASŪTOT DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANU VAIRĀKĀM ĒKĀM.

MAKSĀJUMIEM PAR PAKALPOJUMIEM IR IESPĒJAMA PĒCAPMAKSA –  SADALĪT VAIRĀKĀS DAĻĀS.