EFEKTIVITĀTES GARANTS

 
ENERGOAUDITS
 

Energoaudits ir pirmais solis Jūsu sapņa – siltas, skaistas mājas ar zemiem maksājumiem – piepildīšanā. Tas ir ēkas apsekošanas un izvērtēšanas procedūra, kuras mērķis ir izpētīt enerģijas plūsmas sistēmā un atrast un novērtēt enerģijas taupīšanas iespējas. Energoaudita pārskats ir dokuments, kurā tiek aprēķināts, cik siltuma MWh ēka ietaupīs pēc siltināšanas, kādu ietaupījumu dos katrs no energoefektivitātes pasākumiem. Iegūto ietaupījumu var pareizināt ar lokālo tarifu MWh, uzzinot cik latu ik gadu ietaupīs iedzīvotāji. Pieredze rāda, kā energoauditora prognozētais ietaupījums ir mazāks, nekā pēc renovācijas iegūtais. Energoaudits ir viens no obligāti iesniedzamajiem dokumentiem LIAA, kurš pierāda, kā ēka sasniegs efektīvu ēkas patēriņu – zem 100 kWh/m2 pēc renovācijas, kā arī iegūs vismaz 20% ietaupījumu. Pēc energoaudita datiem LIAA aprēķina mājai pieejamo Eiropas finansējumu. Pastāv dažādas energoaudita formas – pēc 272.MK noteikumiem, kā arī atsevišķās KPFI programmās tiek pieprasītas specializētas energoaudita formas, piemēram, industriālais energoaudits.


Energoaudits ir vajadzīgs, lai varētu saprast, kā samazināt izmaksas par apkuri un elektroenerģiju un tai pat laikā paaugstināt komfortu telpās, ēkas ilgtspēju un vērtību. Energoaudits parāda, kādus pasākumus nepieciešams veikt, kādi ir to ieguvumi, kuri pasākumi ir visizdevīgākie un visātrāk apmaksāsies.


„Grand Eko” nodrošina savus klientus ar tehniski izglītotiem, kvalificētiem un profesionāli pieredzējušiem speciālistiem, kuri izmanto jaunākās tehnoloģijas, kas ir īpaši piemērotas Latvijas situācijai. Ar individuālu pieeju katram klientam tiek ieteikti izmaksu un efekta ziņā izdevīgākie risinājumi, kas balstīti uz rūpīgu klientu vēlmju un iespēju izvērtēšanu. SIA „Grand Eko” piedāvā izstrādāt visa veida energoauditus, tai skaitā padziļināto energoauditu komplektā ar provizorisko būvdarbu tāmi, kurā var apskatīt prognozējamās izmaksas. Mums ir liela pieredze Eiropas līdzfinansējuma apguvē, tāpēc piedāvājam ERAF, KPFI, LIAA u.c. institūcijām un konkursiem atbilstošus energoauditus. Pasūtot pilno renovācijas komplektu, SIA „Grand Eko” veic energoaudita labojumus bez maksas, lai tas atbilstu projektam, kā arī veic korekcijas un papildinājumus, ja tādi ir nepieciešami pēc LIAA atbildes. Kompānija nav saistīta ar materiālu un būvniecības firmām, tāpēc netiek lobēta neviena firma.

Pakalpojumi:
  • Energoaudits
  • Industriālais energoaudits
  • Energoefektīvu pasākumu tehniski-ekonomiskais pamatojums
  • Inženierkomunikāciju audits (tai skaitā elektrotīklu audits)
  • Energoefektivitātes projektu izstrāde
  • Energosertificēšana
  • Sertificēts energoauditors (energoauditora pakalpojumi)